سامانه جامع مدیریت و نظارت بر فعالیت های پهپادی

با توجه به توسعه روزافزون صنعت پهپادهای غیرنظامی و فراگیر شدن این نوع محصولات در زمینه های مختلف از جمله تصویربرداری ، نقشه برداری ، امداد و نجات ، کشاورزی هوشمند و به تبع آن افزایش کاربران این ابزار و با توجه به آیین نامه شماره ۹۰۰۲ به منظور مدیریت و نظارت یکپارچه بر فعالیت های پهپادی و حذف روال سنتی و کاغذی ، این سامانه پس از ۲۸ ماه بررسی مراحل طراحی و تولید را طی نموده و هم اکنون قابلیت بهره برداری توسط کاربران و سازمان های مجری و ناظر بر این امر را خواهد داشت.

ورود به سامانه
استعلام آنلاین