سامانه جامع استعلام با تلفن همراه

با توجه به توسعه روزافزون صنعت پهپادهای غیرنظامی و فراگیر شدن این نوع محصولات در زمینه های مختلف از جمله تصویربرداری ، نقشه برداری ، امداد و نجات ، کشاورزی هوشمند و به تبع آن افزایش کاربران این ابزار و با توجه به آیین نامه شماره ۹۰۰۲ به منظور مدیریت و نظارت یکپارچه بر فعالیت های پهپادی و حذف روال سنتی و کاغذی ، این سامانه پس از ۸ ماه بررسی مراحل طراحی و تولید را طی نموده و هم اکنون قابلیت بهره برداری توسط کاربران و سازمان های مجری و ناظر بر این امر را خواهد داشت.

به جهت سهولت و تسریع فرآیند استعلام خلبان ، پهپاد و مجوز پرواز توسط ناظرین طرح ساماندهی و ضابطین قضایی اپلیکیشن ویژه تلفن همراه سیستم عامل آندروید نیز طراحی گردیده که به واسطه آن اطلاعات درخواستی از طریق وب سرویس طراحی شده از سامانه مرکزی فراخوانی شده و کاربران می توانند با ورود اطلاعات کاربری خود از این امکانات استفاده نمایند.

بدیهی است با توجه به یک طرفه بودن نرم افزار و اتصال به وب سرویس سامانه مرکزی امنیت اطلاعات در این روش همانند سامانه مرکزی بوده و اطلاعات همواره در بستر امن تبادل می گردند.

ضمنا به جهت تسریع برقراری ارتباط با مسئولین زیربط شماره های مستقیم افراد نیز در اپلیکشن ثبت گردیده است.