گواهینامه ها و مجوزهای فعالیت

پروانه فعالیت مرکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پهپاد غیرنظامی

پیوست پروانه فعالیت مرکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پهپاد غیرنظامی

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ( سیستم مدیریت کیفیت )

گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ ( سیستم مدیریت مراکز آموزشی )

پروانه فعالیت اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

مجوز تاسیس مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی

گواهینامه سازمان هواپیمایی کشوری

عضو رسمی اتاق بازرگانی مازندران

عضو رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

گواهینامه حضور در دوره سازمان فضایی ایران

گواهینامه دوره ناوبری و هدایت پهپادهای فرابرد

گواهینامه دوره ناوبری و هدایت پهپادهای کشاورزی

URS Training Certificate ISO22000:2005

URS Training Certificate HACCP

گواهینامه اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

CCPL Academy Certificate :HSE

اصول و مبانی نقشه برداری و آشنایی با اسناد مالکیتی در کشور

سم شناسی و کالیبراسیون سموم

آشنایی با سموم دفع آفات نباتی و کاربرد آنها

گواهی عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (سانکا)

پروانه اشتغال حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (سانکا)

پروانه اشتغال حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (سانکا)

گواهی عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (سانکا)

Reliance Academy Training Certificate : Drone Pilot

Sharif Center Of Technical Applied Education Certificate : CEH

گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

۳CX Basic Certified Engineer v18