مهدی خدادادی سلوط
مهدی خدادادی سلوطمدیرعامل
استاد خلبان پهپاد
دانشجوی خلبانی فوق سبک
کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
نجاتگر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
کارشناس شبکه های مایکروسافتی (MCITP,MCSA)
۳CX Basic Certified Engineer v18
کارشناس هک و امنیت شبکه (CEH)

کارگروه پهپاد

عاطفه عموزاد خلیلی
عاطفه عموزاد خلیلیمدیر داخلی
استاد خلبان پهپاد
کارشناس بهداشت محیط
کارشناس بهداشت و ایمنی محیط کار (HSE)
نایب رئیس هیات مدیره
فاطمه عموزاد خلیلی
فاطمه عموزاد خلیلیکارشناس آموزش و ارزیابی
کارشناس بهداشت محیط
کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

کارگروه نرم افزار

مرتضی خدادادی سلوط
مرتضی خدادادی سلوطکارشناس UI
کارشناس بهداشت محیط
کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
کارشناس UI و برنامه نویس PHP
طراح و گرافیست وب
عباس رضایی
عباس رضاییمدیر فنی
کارشناس مهندسی برق الکترونیک
برنامه نویس تحت وب ( PHP )
برنامه نویس تحت وب ( Vue.js )

تیم آموزشی مجموعه

علیرضا قاسمی

مدرس دوره RePL

کارشناس هوا و فضا

رئیس اداره مراقبت پرواز فرودگاه های مازندران

میثم رفیعی

مدرس دوره فتوگرامتری

کارشناس فتوگرامتری

استاد خلبان پهپاد
مدیر آکادمی مان
متخصص فتوگرامتری برد کوتاه

سروش سیه چهره

مدرس دوره پهپاد کشاورزی

کارشناس هوا و فضا

استاد خلبان پهپاد
مدیر کاسپین اسکای
متخصص پهپاد کشاورزی